Pietersen smashes 73- en route to player of the tournament v Pakistan

2,782 views

Pietersen smashes 73- en route to player of the tournament v Pakistan