M9: AFG v NEP - Man of The Match - Jitendra Mukhiya