Haris Sohail Wicket – AUS vs PAK

Haris Sohail Wicket – AUS vs PAK