Sohail Khan Wicket – AUS vs PAK

Sohail Khan Wicket – AUS vs PAK