Shikhar Dhawan, 45 vs Australia

Shikhar Dhawan, 45 vs Australia