Grant Elliott, 83 vs Australia

Grant Elliott, 83 vs Australia