Avesh Khan drops crucial catch

Avesh Khan drops crucial catch